Hanzejaar 2023 - Bidbook

  • Leestijd 2 minuten
  • 8309 x bekeken

In 2023 wordt het Hanzejaar georganiseerd. Een jaar waarin we extra betekenis geven aan 800 jaar Hanze gedachtengoed. Gisteren, vandaag en de toekomst ontmoeten elkaar in de Hanzesteden. Vanuit de rijke historie worden nieuwe oplossingen bedacht voor vandaag en morgen. En daarbij wordt ambitie en lef getoond, zoals de Hanzesteden en hun bewoners dat al meer dan 800 jaar doen.

Met het Hanzejaar willen we samen met onze ondernemers en inwoners in 2023 een momentum en dynamiek creƫren. Daarbij gaan we onze gezamenlijke historie nog meer als inspiratiebron gebruiken, als basis voor een stevige toekomst. Verbinding en samenwerking hebben ons groot gemaakt en zijn ook de basis voor de toekomst. We willen ervoor zorgen dat we als makers/ondernemers en inwoners van de Hanzesteden trots zijn. Trots op onze historie en trots op wat die historie ons gebracht heeft: onze 9 Nederlandse Hanzesteden.

Het Hanzejaar in 2023 zetten we tevens in als opmaat voor nieuwe mijlpalen zoals de terugkeer van de IJsselkogge in 2024, de Hanzedagen in 2030 en 2031 in Zwolle en Harderwijk en wellicht Culturele Hoofdstad 2033.

Om tot een succesvol jaar te komen, is een goede voorbereiding van belang. In dit bidbook schetsen we de basis voor het themajaar. En geven we aan welke ambities er zijn voor het programma, de marketing en de organisatie vanuit de bestaande samenwerking Hanzesteden. Om het jaar tot een succes te kunnen maken hebben we de input en de inzet nodig van de steden, lokale en regionale marketingorganisaties. Maar vooral ook de inzet van evenementenorganisatoren, culturele- en maatschappelijke organisaties die invulling willen geven aan een mooi programma in 2023. Dit bidbook vormt de basis voor de verdere uitwerking en invulling van het Hanzejaar. Het helpt ons om focus aan te brengen, focus te houden en geeft inspiratie voor invulling van het Hanzejaar.

Het bidbook is tot stand gekomen samen met onze partners: citymarketingorganisaties Hanzesteden, regiomarketingorganisaties, gemeenten, provincies Gelderland en Overijssel en het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen.

Download het Bidbook Hanzejaar 2023