Hanzejaar 2023

In 2023 wordt het Hanzejaar georganiseerd. Een jaar waarin we extra betekenis geven aan 800 jaar Hanze gedachtengoed. Gisteren, vandaag en de toekomst ontmoeten elkaar in de Hanzesteden. Vanuit de rijke historie worden nieuwe oplossingen bedacht voor vandaag en morgen. En daarbij wordt ambitie en lef getoond, zoals de Hanzesteden en hun bewoners dat al meer dan 800 jaar doen. En dit doen we allemaal samen met jullie!

Info nodig? Mail