Kampen

9

Muurschildering Kampen

<p>In de muurschildering in Kampen komen verschillende elementen uit het heden en verleden terug zoals een originele Kogge en de Steur van Kampen.</p>

De oorsprong van deze muurschildering

De foto van de twee zeemanslieden is genomen op de Kamper Kogge. Dit schip ligt nog steeds in de haven van Kampen, in de Koggewerf. Het is een exacte reconstructie van een authentieke Kogge uit 1340, gevonden na drooglegging van de Flevopolders- de vroegere Zuiderzee. Rechts in de schildering zie je een steur met een belletje om zijn nek wat verwijst naar een oud Kamper-Ui” verhaal (dit zijn verhalen die de domheid van de inwoners van de stad Kampen zouden aantonen). De link naar het heden? Die vind je in de houterpul! Het papieren rietje staat voor de bekende Tembo fabriek gevestigd in Kampen wat handel drijft over de gehele wereld. Ze staan bekend om hun duurzame ontwikkelingen zoals het bekende papieren rietje!

Adres muurschildering Kampen

Broederstraat 33 Kampen

scan de QR code om de muurschildering tot leven te laten komen.

Muurschilderingen in de Hanzesteden

In verschillende Hanzesteden in Nederland en Duitsland zijn muurschilderingen gerealiseerd. Het uitgangspunt voor de muurschilderingen is een foto waarop twee personen uit de desbetreffende stad staan afgebeeld. Dat kunnen bekende persoonlijkheden zijn, maar ook andere inwoners die voor het fotomotief zijn geselecteerd. Het afgebeelde historisch tafereel wordt gecombineerd met een gerelateerd hedendaags motief. Aan de muurschildering wordt vervolgens een individuele QR-code toegevoegd. Na het scannen van de code op de smartphone stappen de acteurs uit de muurschildering en vertellen een verhaal over de stad en het muurtafereel.