Kalkar

1

Muurschildering Kalkar

<p>Kalkar stond in de Hanzetijd bekend om zijn vele kunstenaars. De kunst is terug; bewoner de muurschildering in de Hanzestad Kalkar!</p>

De oorsprong van deze muurschildering

Zowel de schilder als de passerende dame die geschilderd zijn, zijn mensen die op dit moment in Kalkar wonen. De dame houdt een boek vast van een beroemde Duitse schrijver die tegenwoordig in Kalkar woont. De schilder is ook een schilder in het echte leven en zijn atelier is net achter het gemeentehuis aan de rechterkant.
Alle afbeeldingen: ©De Strakke Hand

De rijke historie van de buurt

Kalkar stond in de Hanzetijd bekend om zijn vele kunstenaars. Waar andere steden graan, vis en andere handelswaar verhandelden, handelde Kalkar in schilderijen, beeldhouwwerken en andere kunstvormen. Vroeger bestond de huidige stad Kalkar uit twee steden. De andere stad was Grieth. De schilder, die overigens in het echte leven dit beroep ook uitvoert, heeft een oude stadsplattegrond geschilderd zodat ook Grieth op de muurschildering zou staan.⁠

Adres muurschildering Kalkar
Grabenstrasse Kalkar

Scan de QR code om de muurschildering tot leven te laten komen.

Muurschilderingen in de Hanzesteden

In verschillende Hanzesteden in Nederland en Duitsland worden muurschilderingen gerealiseerd. Het uitgangspunt voor de muurschilderingen is een foto waarop twee personen uit de desbetreffende stad staan afgebeeld. Dat kunnen bekende persoonlijkheden zijn, maar ook andere inwoners die voor het fotomotief zijn geselecteerd. Het afgebeelde historisch tafereel wordt gecombineerd met een gerelateerd hedendaags motief. Aan de muurschildering wordt vervolgens een individuele QR-code toegevoegd. Na het scannen van de code op de smartphone stappen de acteurs uit de muurschildering en vertellen een verhaal over de stad en het muurtafereel.

Bekijk meer over de muurschilderingen via Instagram.

Instagram Discover Hansa