De IJssel is een Nederlandse aftakking van de Rijn. De rivier takt bij Westervoort (de IJsselkop) ten oosten van Arnhem af van de Rijn en stroomt in noordoostelijke en later in noordelijke richting naar het Ketelmeer respectievelijk het IJsselmeer. (Bron Wikipedia)

Mooiste rivier van Nederland

IJssellinie

Een onontdekt pareltje in de regio: De IJssellinie. Een NAVO-verdedigingslinie uit de Koude Oorlog tegen de Sovjet-Unie en haar bondgenoten. Kabinetten uit de jaren 50 van de 20e eeuw wilden grote delen aan weerszijden van de IJssel onder water zetten om een onverhoopte opmars van de vijand te vertragen. Tot eind 1990 een zeer groot geheim.

IJsselnatuurtochten

De natuurgebieden en uiterwaarden langs de IJssel zijn geliefd om hun bijzondere flora en fauna. De dijken bieden vooral in de wintermaanden een goed uitzicht op de foeragerende vogels.

10 prachtige plekken

Staatsbosbeheer heeft tien mooie locaties langs de IJssel uitgezocht die via een gemarkeerd paadje te bereiken zijn. Op de oever zijn grote zitstenen geplaatst, waarvandaan je een prachtig uitzicht op de rivier hebt.