Hanzejaar 2023

Evenementen in Kampen

Al sinds de dertiende eeuw bruist het in Hanzestad Kampen. Vissers, ambachtslui en kooplieden zorgden vroeger voor bedrijvigheid in de nautische stad aan de oevers van de IJssel. Die levendige sfeer proef je nog steeds in deze middeleeuwse Hanzestad.

Wil je alles weten van Hanzestad Kampen, kijk dan snel op visitkampen.nl